HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEBSITE

B1 : Vào đường link  https://hiboostnutrition.com/dangnhap 

B2 : Truy cập bằng tài khoản có sẵn

B1 : Trong trang quản trị, rê xuống thẻ Sản Phẩm. Chọn Thêm Mới

B2 : Trong trang thêm sản phẩm, Thêm thông tin tên , mô tả , giá , hình ảnhDanh mục như trong ảnh

B3: Sau khi thêm đủ nội dung chọn nút Đăng để xuất bản

B4 : Xem lại sản phẩm đã đăng bằng thẻ Xem Sản Phẩm ở trên cùng hoặc liên kết tĩnh trong bài

B5 :  Để trở về trang quản trị, chọn Bảng tin ở cột bên trái

B1 : Trong phần quản trị, Vào Thẻ Sản Phẩm / Tất Cả Sản Phẩm ở cột bên trái 

  

B2 : Rê chuột vào sản phẩm muốn chỉnh sửa, chọn nút Chỉnh sửa

B3 : Trong phần sản phẩm , sửa các mục tương ứng như trong ảnh. Sau đó xuất bản bằng nút Cập Nhật ở cột bên phải ngoài cùng

B1 : Bên cột trái . Chọn Sản Phẩm / Danh mục

B2 : Thêm Danh mục mới như hình sau đó lưu bằng nút Lưu bên dưới

B1 : Bên cột bên trái chọn Thành Viên / Tất cả người dùng 

B2 : Trong trang mới, rê đến thành viên muốn chỉnh sửa chọn Chỉnh Sửa

B3 : Kéo xuống gần cuối trang, chọn nút Đặt mật khẩu mới để đặt lại mật khẩu

B4 : sau đó kéo xuống dưới cùng, chọn nút Cập Nhật Thành Viên

Làm theo hướng dẫn video dưới đây. Chú ý mật khẩu mới phải trên 12 kí tự gồm chữ in hoa, chữ thường , số và kí tự đặc biệt

 

 

 

Để tạo tài khoản mới, làm theo hướng dẫn video dưới đây    

Để thay đổi các mục của Menu Trang Chủ, làm theo hướng dẫn video dưới đây

 

Để Sửa hình ảnh trên trang chủ, làm theo hướng dẫn video dưới đây

Để Thêm chi phí vận chuyển , làm theo hướng dẫn video dưới đây    
Để Thêm Mã Ưu Đãi Coupon , làm theo hướng dẫn video dưới đây  
Để Xử lí trạng thái đơn hàng , làm theo hướng dẫn video dưới đây